Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VIII. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Čavle

Datoteka dostupna za preuzimanje: