Obavijest o zatvaranju vode

Privremeno ce se u cetvrtak, 17. srpnja 2014. godine, u vremenu od 8:00 do 15:00 sati obustaviti isporuka vode u naseljima Svilno, Grbaste i Tutnovo u gradu Rijeci, na podrucju cijele opcine Jelenje te opcine Cavle, izuzev naselja Grobnik, Ilovik, Bajcevo selo i Rakovo selo.
Za vrijeme privremenog prekida vodoopskrbe, opskrba vodom bit ce omogucena putem autocisterne koja ce kružiti navedenim podrucjem.
Do prekida u vodoopskrbi doci ce zbog istovremenih zahvata na javnom vodovodu na više lokacija u naseljima Cernik, Bajcevo selo i Buzdohanj u opcini Cavle. Njihovo izvodenje uvjetovano je dogradnjom sustava javne odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik u sklopu druge faze Projekta zaštite od onecišcenja voda u priobalnom podrucju (tzv. Jadranskog projekta).
Molimo sve korisnike vodne usluge da se opskrbe dovoljnim kolicinama vode u sljedecim naseljima:
GRAD RIJEKA: Svilno, Grbaste i Tutnovo
OPCINA CAVLE: Boki, Buzdohanj, Buzdohanj (novo naselje), Cernik, Cavle, Grbaste, Halovac, Kikovica, Kosorci, Mavrinci i novo naselje Mavrinci, Podcudnic, Podrvanj, Soboli, Zastenice, Škaroni
OPCINA JELENJE: Borovicka, Brnelici, Buna, Drastin, Dražice Obrovac, Dražickih boraca, Jelenje, Kukuljani, Lopaca, Lubarska, Lukeži, Male Dražice, Martinovo selo, Milaši, Molnari, Ogradica, Okršaj, Planinska, Podhum, Podkilavac, Podkilavacka, Podrti, Pulipoje, Ratulje, Ricinska, Stolac, Sušicka, Školska,Težacka, Trnovica, Umole, Vele Dražice, Zoretici
Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe, tj. dolaska vode, molimo da se voda pusti da istjece dok se ne razbistri.
U slucaju lošeg vremena radovi ce se odgoditi.