Nastavano na raspisani Javni poziv za iskaz interesa za kupnju nove grobnice

OBAVIJEST

Poštovani, nastavano na raspisani Javni poziv za iskaz interesa za kupnju nove grobnice u mjesnom groblju Cernik obavještavamo sve zainteresirane da zbog nisko iskazanog interesa, Općina Čavle neće vršiti prodaju grobnica po nepovlaštenoj cijeni.