Kupovina miješanog ogrijeva na području Općine Čavle

Ponuda Hrvatskih šuma

Poštovani,

Kao i uvijek do sad slobodni smo ponuditi za kupovinu miješani ogrijev za pučanstvo na našem području ( metrica).

Ogrijev je dostupan po cijeni od 218,75 kn po prostornom metru ogrijevnog drva BEZ prijevoza.

Uplata se vrši u Šumariji Rijeka Zanonova 1 Rijeka tel.  (337- 557).

Prijevoz i utovar već godina vrši prijevoznik Dragičević iz Čavala, pa preporučamo da se tako i nastavi.

 

Zahvalan,

Upravitelj:

Švob Dejan,dipl.ing