Javni poziv fizičkim osobama za sudjelovanje na Programu kreditiranja adaptacije objekata u 2018./2019.g.

Poštovani,

Općina Čavle objavljuje Javni poziv fizičkim osobama za sudjelovanje na Programu krJavni poziv fizičkim osobama za sudjelovanju na programu kreditiranja adaptacije objekata u 2018.2019. godinieditiranja adaptacije objekata u 2018./2019.g.

Sve potrebne informacije o kriterijima i postupku za uključivanje i Program kreditiranja nalaze se u Pravilniku za provedbu Programa kreditiranja adaptacije u 2018./2019.g. godini, kao i u Javnom pozivu fizičkim osobama za sudjelovanju na programu kreditiranja adaptacije objekata u 2018./2019. godini.

 

Prilog: