Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Ovim putem Vas obaviještavamo da će zbog velikog interesa korisnika, LAG “VINODOL” ponovno organizirati, za stanovnike s područja LAG-a,

IZOBRAZBU O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA.

Izobrazba je potrebna kako bi korisnici mogli kupovati sredstva za zaštitu bilja.

Termin održavanja izobrazbe o rukovanju pesticidima je 19. i 20. ožujak u Bribiru.

Ovim putem zainteresirane molimo da se za izobrazbu prijave na  kontakt broj  091/ 63 66 441  ili na  mail www.lag-vinodol.hr