Izgradnja kanalizacijskog sustava

Poštovani mještani Općine Čavle,

ovim putam Vas obavještavamo o dinamici izgradnje kanalizacijske mreže na području naše Općine.

Trenutno se na području Općine Čavle izvode radovi na dionicama koje u u raznim fazama izgradnje:

W-3 Cernik, Mavrinci (Strabag, GP Krk)

Izvedeno u potpunosti, obavljaju se još završi pregledi….

W-4 Buzdohanj, Bajčevo selo, Baćina (Strabag, GP Krk)

U izgradnji (prekopa, polaganja cjevi, asfaltiranja)….

W-5 Cipica (GP Mikić)

Izvode se pripremeni radovi…..

W-6 Razni dodatni ogranci

U fazi odabira izvoditelja radova….

W-7 Cernik donja cesta, Boki (GP Mikić)

Izvode se iskopi na donjoj cesti, te paralelno s time i polaganje kanalizacijske cijevi….

Nadalje putem ove internet stranice će mo Vam prosljediti sve važnije podatke vezano za izgradnju kanaliizacijske mreže na području Općine Čavle.

Za sve informacije kontaktirajte 208-320 i/ili opcina@cavle.hr (Dario Miculinić)

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove
Dario Miculinić, mag.ing.adif.