Energetska obnova sustava javne rasvjete

Naziv projekta: Energetska obnova sustava javne rasvjete

 

Kratki opis projekta: Općina Čavle je kod Hrvatska banke za obnovu i razvitak realizirala  kredit za pokriće troškova energetske obnove sustava javne rasvjete tzv. „ESIF krediti za javnu rasvjetu“ koji su formirani s ciljem podupiranja ostvarenja energetskih ušteda u sustavima javne rasvjete provedbom mjera energetske obnove.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: provedbene mjere energetske učinkovitosti uključuju:

Novčani iznos godišnje uštede električne energije u odnosu na Referentno stanje za parametar aktualne cijene električne energije za javnu rasvjetu distributera HEP od 0,75 kn/kWh s PDV-om (Tarifni pravilnik HEP) godišnja potrošnja bila bi za Referentno stanje

 

597.915,51 kWh/god x 0,75 kn/kWh = 448.436,63 kn/god s PDV-om

Za novo projektirano stanje s LED tehnologijom

170.675,21 kWh/god x 0,75 kn/kWh = 128.006,41 kn/god s PDV-om

Posljedično godišnja financijska ušteda za Općinu Čavle bila bi

448.436,63 kn/god – 128.006,41 kn/god = 320.430,22 kn/god s PDV-om

Izračun roka povrata ulaganja/investicije definira se kao iznos ulaganja u [kn s PDV-om] podijeljen s iznosom godišnjih ušteda energije u [kn].

3.055.512,50 [kn ulaganja] / 320.430,22 kn/god [kn/god uštede]= 9,54 god.

 

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 3.100.000,00 kuna.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”