Dostava opisnih i financijskih izvješća o radu za 2020.g

Temeljem Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva pozivaju se Udruge da dostave opisna i financijska izvješća o radu za 2020.g. na propisanim obrascima.

Rok za dostavu Izvješća je 26. veljače 2021.g.

Datoteke dostupne za preuzimanje: