COVID-19 Poduzimanje mjera

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Čavle, a prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i uputama Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, nalaže se poduzimanje slijedećih mjera