COVID-19 Odluka

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Čavle, a prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i uputama Stožera civilne zaštite Primorsko–goranske županije općinska načelnica donijela je slijedeću odluku!

Datoteke dostupne za preuzimanje: