Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle

Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 112/19), a u skladu s Planom prijma u službu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle za 2020. godinu (SN OČ 1/20),  raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle na radno mjesto:                DOMAR – namještenik – 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 141/20 od 18. prosinca 2020. godine.

 

Datoteke dostupne za preuzimanje: