Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle

Kratki opis projekta: Općina Čavle je na Poziv „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ prijavila projekt „Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle, Čavja 17, Čavle“.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: provedbene mjere energetske učinkovitosti uključuju:

– postavljanje toplinske izolacije na vanjske zidove i podu prema vanjskom prostoru

– postavljanje toplinske i hidroizolacije izolacije ravnog krova te dijela kosog krova iznad grijanog, a na ostatku kosog krova hidroizolacija i završni pokrov

– postavljanje toplinske izolacije na strop prema grijanom prostoru,

– zamjena vanjske stolarije

– zamjena unutarnje rasvjete

Navedene mjere rezultirati će uštedom energije za grijanje 71.97% u odnosu na postojeće stanje

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 4.550.989,72 kuna, a od toga je 1.551.216,41 kuna sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koji je Općina Čavle potpisala 23. travnja 2019. godine s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao posredničkim tijelima tijekom provedbe projekta u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

U sklopu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019.g. raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije Općina Čavle osigurala je sredstva u iznosu od 1.320.147,85 kn.

Preostali iznos sredstava osiguran je kreditom.

 

Više na linku https://www.riprsten.com/cavle/energetska-obnova-doma-kulture-cavle-u-punom-jeku