Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
+385 (0)51 208 311

Energetska obnova sustava javne rasvjete
Naziv projekta

Energetska obnova sustava javne rasvjete

 

Kratki opis projekta

Općina Čavle je kod Hrvatska banke za obnovu i razvitak realizirala  kredit za pokriće troškova energetske obnove sustava javne rasvjete tzv. „ESIF krediti za javnu rasvjetu“ koji su formirani s ciljem podupiranja ostvarenja energetskih ušteda u sustavima javne rasvjete provedbom mjera energetske obnove.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Provedbene mjere energetske učinkovitosti uključuju:

 • Novčani iznos godišnje uštede električne energije u odnosu na Referentno stanje za parametar aktualne cijene električne energije za javnu rasvjetu distributera HEP od 0,75 kn/kWh s PDV-om (Tarifni pravilnik HEP) godišnja potrošnja bila bi za Referentno stanje:
  597.915,51 kWh/god x 0,75 kn/kWh = 448.436,63 kn/god s PDV-om
 • Za novo projektirano stanje s LED tehnologijom:
  170.675,21 kWh/god x 0,75 kn/kWh = 128.006,41 kn/god s PDV-om
 • Posljedično godišnja financijska ušteda za Općinu Čavle bila bi:
  448.436,63 kn/god – 128.006,41 kn/god = 320.430,22 kn/god s PDV-om
 • Izračun roka povrata ulaganja/investicije definira se kao iznos ulaganja u [kn s PDV-om] podijeljen s iznosom godišnjih ušteda energije u [kn].:
  3.055.512,50 [kn ulaganja] / 320.430,22 kn/god [kn/god uštede]= 9,54 god.

 

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 3.100.000,00 kuna.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”

Trajanje projekta

/

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta:
3.100.000,00 kuna

Web stranica

/

Ostali EU fondovi / Projekti

Putevima Frankopana

Putevima Frankopana

Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana obuhvaća ukupno 17 frankopanskih kaštela i 3 sakralne lokacije s područja županije, koje će se obogatiti novorazvijenim interpretacijskim sadržajem te promovirati cjelovitom kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički...

WIFI4EU

WIFI4EU

uvođenje besplatnog Wi-Fi-a na javnim površinama za građane i posjetitelje temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF): Program WiFi4EU.

„Visoki krvni tlak – tihi ubojica“

„Visoki krvni tlak – tihi ubojica“

u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. i Poziva na dostavu projektnih prijedloga „ Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ (referentne oznake UP.02.2.1.04), Općina Čavle prijavila je projekt „Visoki krvni tlak-tihi ubojica“

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.