Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
+385 (0)51 208 311

Korisnici donacija i sponzorstava

Javna nabava

Akti

Statut Općine Čavle (SN PGŽ 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 3/21)
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Čavle (SN OČ 3/21)
Odluka o porezima Općine Čavle (SN PGŽ16/17, 26/17)
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle (SN PGŽ 3/15)
Odluka o komunalnom redu (SN OČ 7/19, 9/19, 12/20 i 4/21)
Odluka o komunalnom doprinosu (SN OČ 6/19)
Odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu (SN PGŽ 36/17. i 21/18)
Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora vlasništvu Općine Čavle (SN PGŽ br. 25/12)
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle (SN PGŽ 25/12, 4/14, 15/15, 27/15, 33/15, 8/16 i 36/17, SN OČ 2/19, 9/19, 2/20)
Odluka o prostornom uređenju
Civilna zaštita
Proračun

UPUTE O SURADNJI S PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

Ostale odluke Općine Čavle možete pronaći na web stranicama Službenih novina Primorsko-goranske županije.

Sporazum gradonačelnika

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.