Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Javna nabava

Objavljeni planovi nabave Općine Čavle:

Klikom na „Planovi nabave“ pristupiti ćete pregledu objavljenih planova nabave po godinama i naručitelju.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Akti

Statut Općine Čavle (SN PGŽ 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 3/21)
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Čavle (SN OČ 4/21)
Odluka o porezima Općine Čavle (SN PGŽ16/17, 26/17)
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle (SN OČ 11/12)
Odluka o komunalnom redu (SN OČ 7/19, 9/19, 12/20 i 4/21)
Odluka o komunalnom doprinosu (SN OČ 6/19)
Odluka o komunalnoj naknadi Općine Čavle (SN PGŽ 36/18, SN OČ 07/20)
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (SN PGŽ 36/18)
Odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu (SN OČ 11/12)
Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora vlasništvu Općine Čavle (SN PGŽ br. 25/12)
Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup ( SN OČ 07/22)
Odluka o prostornom uređenju
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Čavle (SN OČ 11/22)
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2023.g. (SN OČ 11/22)
Civilna zaštita
Proračun
Plan upravljanja imovinom

 

Ostale odluke Općine Čavle i Službene novine Općine Čavle možete pronaći na web stranicama Službenih novina Primorsko-goranske županije.

Civilna zaštita

Dokumenti u pripremi

Planovi i ostali dokumenti

Dokumenti u pripremi

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.