Tel: (+385) 51 208 310 | Fax: (+385) 51 208 311 | opcina@cavle.hr
Službene stranice Općine Čavle
NOVI IBAN OPĆINE ČAVLE aktivan od 7. siječnja 2019. g. HR 84 2402006 1806100007x

Događanja

Posljednje vijesti

24srp

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređaja „Sportski centar Mavrinci“

0 Komentari
Datoteke dostupne za preuzimanje: JAVNA RASPRAVA PP_DPU SC Mavrinci_IiD2019_Izmjene obrazlozenja_neprocisceno PP_Graficki dio_IiD DPU SC MAVRINCI PP_IiD DPU SC MAVRINCI_citav elaborat_1... Opširnije →
15srp

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA I SPORTSKIH DJELATNIKA OPĆINE ČAVLE

0 Komentari
Datoteke dostupne za preuzimanje: natječaj sportaši 2019 Nominacija-OBRAZAC-Čavle... Opširnije →
17lip

Obavijest vinogradarima

0 Komentari
Datoteke dostupne za preuzimanje: Primorska06172019vinovaloza... Opširnije →
14lip

Javni poziv roditeljima koji zadovoljavaju jedan od uvjeta iz Odluke o socijalnoj skrbi

0 Komentari
Mole se roditelji učenika srednjih škola koji zadovoljavaju jedan od uvjeta iz Odluke o socijalnoj skrbi  ( socijalni uvjet ,... Opširnije →
12lip

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 21 – POSLOVNA ZONA JELENJE (K4)

0 Komentari
Datoteke dostupne za preuzimanje: prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu UPU Poslovne zone Jelenje Ponovna javna rasprava... Opširnije →
11lip

JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-21 NA OKOLIŠ

0 Komentari
Datoteke dostupne za preuzimanje: JAVNE RASPRAVE ZA STRATEŠKU STUDIJU SPUO UPU 21 PZ Jelenje_Cavle_final za JR_ komplet_23_5_2019... Opširnije →
Starije obavijesti

Osoba za nepravilnosti

Sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Opširnije →

Službenik za informiranje

Pravo na pristup informaciji ostvarite podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Općini Čavle..

Opširnije →

Savjetovanje s javnošću

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti..

Opširnije →

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade osobnih podataka sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Općina Čavle kao voditelj obrade osobnih podataka dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (link)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka →

–>

Natrag na vrh

Zakrpaj.to

Prijavite komunalne probleme
na području Općine Čavle i ubrzajte njihov popravak.
Prijavite komunalne probleme
na području Općine Čavle i ubrzajte njihov popravak.

Prostorni plan

Prostorni plan Općina Čavle

Temeljni dokument prostornog uređenja jedinice lokalne samouprave.

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.