Tel: (+385) 51 208 310 | Fax: (+385) 51 208 311 | opcina@cavle.hr
Službene stranice Općine Čavle
NOVI IBAN OPĆINE ČAVLE aktivan od 7. siječnja 2019. g. HR 84 2402006 1806100007x

Događanja

Posljednje vijesti

16sij.

JAVNI NATJEČAJ ZA KOMUNALNE POSLOVE ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE

0 Komentari
Datoteke dostupne za preuzimanje: Natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta 2019 (.docx) TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE... Opširnije →
14sij.

Izvješća udruga za 2018.g.

0 Komentari
Poštovani, temeljem provedenog Javnog poziva za predlaganje programa za zadovoljenje javnih potreba Općine Čavle u području kulture, zdravstvene zaštite i... Opširnije →
08sij.

Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u kulturi, zdravstvenoj zaštiti i društvenim djelatnostima Općine Čavle za 2019. godinu

0 Komentari
Datoteke dostupne za preuzimanje: 0 Odluka o raspodjeli sredstava kultura 2019 1 Javni poziv – kultura 2019 2 UPUTE ZA... Opširnije →
08sij.

Javni poziv za predlaganje programa za zadovoljenje javnih potreba Općine Čavle u području sporta za 2019.g.

0 Komentari
Datoteke dostupne za preuzimanje: 0 Odluka o raspodjeli sredstava za 2019 – sport 1 Javni poziv 2019 2 Upute za... Opširnije →
08sij.

Odluka o prioritetnim područjima aktivnosti projekata/programa Općine Čavle za 2019.g.

0 Komentari
Datoteke dostupne za preuzimanje: Odluka o prioritetnim područjima aktivnosti porjekata/programa Općine Čavle za 2019.g.... Opširnije →
16pro.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTRA U VLASNIŠTVU OPĆINE ČAVLE

0 Komentari
Datoteke dostupne za preuzimanje: Natječaj SDM... Opširnije →
12pro.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle na radno mjesto: REFERENT ZA UPRAVLJANJE STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU OPĆINE ČAVLE

0 Komentari
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA LOKLNU SAMOUPRAVU I UPRAVU Objava Javnog natječaja:... Opširnije →
Starije obavijesti

Osoba za nepravilnosti

Sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Opširnije →

Službenik za informiranje

Pravo na pristup informaciji ostvarite podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Općini Čavle..

Opširnije →

Savjetovanje s javnošću

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti..

Opširnije →

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade osobnih podataka sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Općina Čavle kao voditelj obrade osobnih podataka dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (link)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka →

–>

Natrag na vrh

Zakrpaj.to

Prijavite komunalne probleme
na području Općine Čavle i ubrzajte njihov popravak.
Prijavite komunalne probleme
na području Općine Čavle i ubrzajte njihov popravak.

Prostorni plan

Prostorni plan Općina Čavle

Temeljni dokument prostornog uređenja jedinice lokalne samouprave.

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.